lokalebrygg
Melchiorgarden
Frå Melchiorgarden når du Geiranger og Trollstigen på under timen, og til Ålesund går det 90 minutt. Melchiorgarden er kjend som eige bruk sidan tidleg på 1700-talet. Garden ligg som nummer to frå sjøen på Dalesida i bygda Norddal. Vi driv med geiter og bringebær og sel eigenproduserte varer frå gardsbutikken.
Kontaktperson: Petter Melchior

E-post: heim@melchiorgarden.no

Telefonnummer: +47 922 83 477

Addresse: Dalssida 22, 6214 Norddal

 

Dale Gard og Herdalssetra

Opplevingar og aktivitetar på gard og seter, hovudsesong er april til september. Geitene på setra i vel tre månader frå midten av juni. Opplegg for grupper med innføring i ysting, historie, natur- og kulturforvaltning – og smak eller servering av dei mange produkta frå gard og seter. Økologiske produkt av frukt, bær og grønsaker.

Kontaktperson: Åshild Dale

E-post: aashildd@online.no

Telefonnummer: + 47 970 12 035

Addresse: Dalssida 160, 6214 Norddal

 

booking_herdals
Herdalssetra
Ligg i hjartet av verdsarvområdet – Vestnorsk fjordlandskap, der del nord er så å seie identisk med Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Varig vern av vassdrag og landskap dannar grunnlaget for plassen på World Heritage List, som omfattar verdas viktigaste natur- og kulturarv.
Kontaktpersonar

Petter Melchior

heim@melchiorgarden.no, 0047 922 834 77

 

 Åshild Dale

aashildd@online.no, 0047 970 12 035

 

Jostein Sande

jossande@online.no, 0047 948 23 687

 

baer
Fjellgarden Gjæra
Tekst om fjellgarden
Kontaktperson: Ingvild Hansen Nystad

E-post: ingvild.hansen.nystad@gmail.com

Telefonnummer:  +47 928 20 034

Addresse: Hatlestadfjellevegen 207