Booking av rom og leilegheiter kan du gjere
på nett hjå Petrines  eller på telefon 922 34 820.

 

For generelle spørsmål eller booking av
opplevingar, kan du òg ta kontakt med oss.

 

Elles finn du all kontaktinformasjon for
kvar einskild bedrift her.


Dale gard
Kontakt: Åshild Dale
Telefon: + 47 970 12 035
E-post: aashildd@online.no
Heimeside


Nærbutikken Norddal
Kontakt: John Kåre Storås
Telefon: +47 986 94 507
E-post: JOKER.NORDDAL@NGBUTIKK.NET
Heimeside

 


Fjellgarden Gjæra
Kontakt: Ingvild Hansen Nystad
Telefon: +47 974 88 862
E-post: ingvild.hansen.nystad@gmail.com


Olegarden
Kontakt: Inge Relling/Synnøve H. Relling
Telefon: +47 918 12 240/992 45 716
E-post: ingerelling@gmail.com

 


Honning & hytter
Kontakt: Pernille Dale
Telefon: +47 936 39 070
E-post: pernilledale@gmail.com

booking_herdals
Herdalsetra
Petter Melchior: 922 83 477

Jostein Sande: 948 23 687

Åshild Dale: 970 12 035
Heimeside


Melchiorgarden
Kontakt: Petter Melchior
Telefon: +47 92283 477
E-post: petter.melchior@gmail.com
Heimeside


Kyrkja i Norddal
Kontakt: Magne Eivind Glomnes
Telefon: +47 40 44 15 28
E-post: norddal@storfjorden.kyrkja.no
Heimeside

 


Stiftinga Notnaustet i Norddal
Kontakt: Lars Foss
E-post: notnaustet@gmail.com

Stiftinga Paktargarden
Kontakt: Ingvild Hansen Nystad
Telefon: +47 974 88 862
E-post: ingvild.hansen.nystad@gmail.com


Norddal hamn
Kontakt: Lars Roar Storås
Telefon: +47 905 34 419
E-post: lroars@online.no
Heimeside

 


Petrines gjestgiveri
Kontakt: Susanne Moen Ouff
Telefon: +47 922 34 820
E-post: petrines@petrinesg.no
Heimeside


Ramslaukprodukt
Kontakt: Unni Bjørnstad Hjelle
Telefon: +47 990 17 095
E-post: ramslauk@icloud.com
Facebook

 


Visit Norddal
Kontakt: Bjørn Relling
Telefon: +47 977 46 150
E-post: brell@online.no

 


Ekra gard
Kontakt: Lars Roar Storås
Telefon: +47 905 34 419
E-post: lroars@online.no