booking_herdals

Herdalssætra
Herdalssetra ligg i hjartet av verdsarvområdet – Vestnorsk fjordlandskap, der del nord er så å seie identisk med Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Varig vern av vassdrag og landskap dannar grunnlaget for plassen på World Heritage List, som omfattar verdas viktigaste natur- og kulturarv.

HERDALSSETRA
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address:


booking_ekragard

Ekra Gard
Sel på Herdalssætra

EKRA GARD
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address:


booking_dalegard

Melchiorgarden
Selet på setra er til leige frå juni til september. Antall senger, størrelse, fyring, pris, inkludert i prisen er.

MELCHIORGARDEN
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address:


baer

Dale gard
Selet på setra er til leige frå juni til september. Antall senger, størrelse, fyring, pris, inkludert i prisen er.

DALE GARD
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address:


booking_honning


Honey & cabins
Selet på setra er til leige frå juni til september. Antall senger, størrelse, fyring, pris, inkludert i prisen er.

HONEY & CABINS
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address: