lokalebrygg

Melchiorgarden
Overnatting i koselege rom på bondegard i Norddal. Frå Melchiorgarden når du Geiranger og Trollstigen på under timen, og til Ålesund går det 90 minutt.
Melchiorgarden er kjend som eige bruk sidan tidleg på 1700-talet. Garden ligg som nummer to frå sjøen på Dalesida i bygda Norddal. Vi driv med geiter og bringebær og sel eigenproduserte varer frå gardsbutikken.

MELCHIORGARDEN
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address:


booking_dalegard

Dale Gard/Herdalssætra
Dyra er på setra på Dale Gard frå midten av juni til midten av september, men også utanom denne tida er det muleg å kome til seters. Frukthage, bær og grønsaksproduksjon og størstedelen av garden er omlagt til økologisk produksjon.

DALE GARD/HERDALSSETER
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address:

booking_herdals

Herdalssetra
Ligg i hjartet av verdsarvområdet – Vestnorsk fjordlandskap, der del nord er så å seie identisk med Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Varig vern av vassdrag og landskap dannar grunnlaget for plassen på World Heritage List, som omfattar verdas viktigaste natur- og kulturarv.

HERDALSSETRA
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address:

baer

Fjellgarden Gjaera
Tekst om fjellgarden

FJELLGARDEN GJAERA
Contact:
E-mail:
Phone-number:
Address: