Ramslaukprodukt
Ramslauk er ein viltvoksande urt, som veks langs kysten nord til Trøndelag. Den er kjent som Vikingane sin kvitlauk, og den har dei same helsebringande eigenskapane som kvitlauken. Den er mellom anna rik på c-vitamin, antioksidantar og er antiseptisk.
Nokre av dei helsebringande eigenskapane, er at den virkar forebyggjande på hjerte-kar sjukdomar og styrkar fordøyelsen.
Vi produserar ramslaukpurè og ramslaukolje for sal. Våre ramslaukprodukt er laga frå ferske råvarer og beheld dei gode eigenskapane og den gode smaken. Produkta våre er ikkje frysebehandla. Vi satsar på kvalitet på produkta og får gode tilbakemeldingane er gode. Under ser du nokre av bruksområda for produkta våre, som er så godt som endelaust. Sjå facebook-sida vår for fleire oppskriftar og inspirasjon, eller ring Unni Bjørnstad Hjelle på +47 990 17 095.

 

Ramslauk2

Ramslauk_kotelett

 

Ramslaukprdukt

Ramslauksmør