HONNING & HYTTER

Honning&hytter vert driven av søstrene Pernille og Astrid Dale. Astrid tar hand om biene, fôrar dei, held bikubene reine, slynger honning og køyrer dei gylne glasa med honning ut til kundane. Ingunn held styr på hyttebooking, reinhald og badestampen.

Honning&hytter er etter måten eit godt døme på mangsysleriet i bygda.

Kontakt: Pernille Dale
E-post: pernilledale@gmail.com
Telefon +47 93 63 90 70
Adresse: Dalsvegen 59, 6214 Norddal