Norddal hamn
I hamna i Bugjen, nett i det same du kjem inn i bygda, har vi 30 gjesteplassar. Her kan du ete frukost i morgonsola, rusle bort på butikken for proviant eller bort på Petrines gjestgiveri for middag eller eit glas på balkongen. Djupna ved kaia er om lag 30 meter. Posisjonen er N62 15.370 E007 13.888. Du har tilgang på straum, ferskvatn, parkering og søppelkonteinarar.

Hamneavgift kr. 150 per døgn.

Kontakt: Lars Roar Storås
E-post: lroars@online.no
Telefon: +47 905 34 419